Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

CẢM TÀN THU PHÚ!
CẢM TÀN THU PHÚ!

Mây bàng bạc- Tiễn đưa ngọn heo may
Tiết tái tê - Chờ đợi làn đông bắc
Ngõ xóm - Mái lùa khói lay bay
Đường quê- Tre ngậm mưa lất phất

Nhớ Thu Xưa!
Khoai sắn - Sượng sùng tẩm bùn nâu
Lúa môn- Trơ tráo dầm nước bạc
Làm ruộng- Nhờ trời xới đất có - không
Đi rừng- Cậy mệ* bươi ngàn được - mất
Quần áo- Vá chồng tơi tả nên ít ngẩng đầu
Nón tơi- Chằm chéo rách bươm phải luôn cúi mặt

Ngày cơm độn- Đi mần bụng xót cuống cuồng
Đêm cháo chêm- Nằm vạ rọt** sôi quặn thắt
Út ả - Thiếu ăn nên đẫn đờ
Eng tam*** - Khát uống đến nheo nhóc

Vậy Mà!
Trồng trọt-Luôn kiệm cần chăm bón đúng thời cơ
Chăn nuôi- Chẳng phung phí bảo dưỡng theo chừng mực
Ôông mụ(1)- Dẫu trở trời vẫn son săt - luôn đằm thắm thật thà
Cấy dôông (2)-Dù thay gió mãi thủy chung - cứ dịu dàng chơn chất
Làng mạc- Đối nhân quan hệ nỏ hề ngông nghênh
Xóm giềng-Xử thế tiếp giao không thể lấc xấc

Lũ lụt- Thường niệm câu “méng(3) khi đói”giúp với dạ đàng hoàng
Tai ương- Hằng ngâm chữ “gói khi no”chia cùng tâm chân thật.

Đến Đông Nay!
Đầy đủ- Thiếu đụn rơm, thưa khói bếp thấy xa xót bồi hồi,
Ấm no- Không con cúi,mỏng mùi mun nghe thiết tha quay quắt

Cha thanh thản - Cùng trà đạo dứt cuộc vội vàng
Mẹ ung dung- Với trầu cau thôi thời tất bật.

Mà thương!
Đời khốn đốn- Mãi còn mô đó trầm luân
Kiếp cơ hàn - Vẫn có nơi tê phiêu bạt
Phận bèo bọt - Lều bều theo tuế nguyệt liêu xiêu
Thân rác rều- Vất vưởng với dặm trường phiêu đãng
Thương hói trọt (4)- Lũ dâng liệm bờ bãi chết mênh mông,
Xót ruộng vườn- Bùn nhuộm chôn đê điều trôi bát ngát.

Mưa gió- Lòng nay kỷ niệm mãi phiêu linh
Khói sương- Hồn cũ tinh anh còn phảng phất
Dẫu thời tiết-Luôn còn loạng quạng đổi thay ,
Thì lòng người- Chớ có đành hanh chụp giật.

Bỏm bẻm- dâng phú văn cho đỡ nhớ mong
Tròm trèm- phụng tâm thư để thôi khao khát

Từ tạ- Thu khẳng khiu - ta còn khiếp đởm - vì chưa có ấm lòng,
Cung nghênh- Đông lóng cóng - đây chẳng rùng mình – bởi đã từng

 lạnh ngắt!

Tiễn biệt tiết -  đớn đau
Gọi mời mùa -oan khuất

LĐM

Ghi chú:
*Mệ :kiêng cữ khi đi rừng
**rọt: lòng
***Anh chị em
1: ông bà
2: vợ chồng
3: miếng
4: kênh mương

2 nhận xét:

  1. http://1.bp.blogspot.com/-Xjyajeijs9I/VEcjIF7nfEI/AAAAAAAAJ_U/n5YazyeZfaQ/s1138/lnh%2Bco%2Bkhung.jpg

    Trả lờiXóa
  2. http://1.bp.blogspot.com/-Xjyajeijs9I/VEcjIF7nfEI/AAAAAAAAJ_U/n5YazyeZfaQ/s1138/lnh%2Bco%2Bkhung.jpg

    Trả lờiXóa