Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha ca lô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa 10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha 19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồ đề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đà dựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma ha phạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giá ra giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất na thất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật ra xá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra 44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồ đà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạ ma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Ta bà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩn trì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khê da 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiết ra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha 72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết ra dạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rị da 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điện đô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát*** !

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

CHIỀU !

                                            alt
Photo: CHIỀU!
Chiều tung lưới bủa về tây 
Chuồn kim khâu dở lá lay ven bờ 
Phù sa lạ bến ngẩn ngơ 
Bóng ngày tan giữa đôi bờ tàn phai!
               LĐM

CHIỀU Ô LÂUPhoto: Ghép Ảnh

THƠ NHÃ MY 

Với một cảnh chiều nếu Lê Đăng Mành mở rộng không gian chiều trên sông bằng  cụm từ ngữ thật đặc   biệt''tung lưới bủa về tây'' thì Nhã My đã khép lại không gian và thời gian'' cánh cửa hoàng hôn vừa khép lại'' để tả cảnh chiều tàn Cả hai bài thơ tuy ngắn nhưng từ ngữ rât sắc sảo và hình ảnh vô cùng gợi cảm
Chiều trên sông(L Đ M )có một chút''tàn phai'' gợi lên một sự nuối tiếc bâng quơ với'' chuồn kim khâu dở lá lay ven bờ'' và dòng  nước vô tình trôi để''phù sa lạ bến ngẩn ngơ'' Với và''bóng ngày tan giữa đôi bờ'',một  cảnh  chiều không tịch mịch buồn thảm  mà ẩn trong đâu đó của ngôn từ một cảnh chiều đầy hương vị của một sức sống âm ỉ và bền bỉ cuộn theo dòng chảy của con sông dài Chiều theo chuyển vận tất nhiên của dòng thời gian Chiều ướp vào không gian một cảnh sắc thiên nhiên đẹp Chiều khiến người đọc phải đến lưu luyến''ngẩn ngơ''
   NhãMy tiếp nối bóng chiều cũng tuyệt vời không kém với''ráng hồng bảng lảng'' với '' lá ngủ mơ màng'' với''gió khẻ lay'' rồi từ    từ đi vào không gian lặng hơn khi màn đêm bắt đầu rơi xuống " mây buông lặng lẽ rụng theo ngày'' ,câu thơ khiến ta mường tượng được những đám mây sà thấp xuống phía dưới chân trời mà c ủng có thể là mưa Cả hai cảnh chiều chấm dứt để đọng lại lòng người chút cảm giac ‘’ bâng quơ, bảng lảng  ‘’Cảm ơn hai bài thơ rất đẹp
                                                                      TT

                                                     Cali tháng 1/2014                             

                               alt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét